Nasze Przedszkole jest placówką o profilu artystycznym, w której w szczególny sposób  staramy się zapewnić wszechstronny rozwój osobowości dziecka .


Zajęcia odbywają się w formie zabawy, dzięki czemu dzieci chętniej w nich uczestniczą. Program zajęć jest dostosowany do wieku przedszkolaków a codzienne zajęcia prowadzone są przez specjalistów w swoich dziedzinach. W Delfinku  bardzo mocno dbamy aby nie brakowało zajęć plastycznych i manualnych. Codziennie organizujemy zajęcia tak by dzieci, mając do swojej dyspozycji wiele materiałów i pomocy mogły tworzyć swoje prace. Dzięki różnorodności technik pobudzany fantazję, i zachęcamy do poszukiwania własnych sposobów ekspresji.

przedszkole delfinek - dlaczego my?

Muzyka, taniec i śpiew to także edukacja artystyczna. W Delfinku nigdy  nie brakuje czasu na taniec, zabawy muzyczno-ruchowe i  rytmikę. Każde dziecko ma możliwość wyrażenia swoich emocji poprzez taniec, przeniesienia się wyobraźnią do zupełnie innego świata, świata baśni i wszelkich możliwości.

przedszkole delfinek ceramika

Dzięki zaplanowanym przez nauczycieli warsztatom i zajęciom edukacja artystyczna realizowana w przedszkolu przez różne formy aktywności, rozwija naturalne potrzeby poznawania świata. aby poprzez muzykę, taniec i każde dziecko budowało swoje umiejętności twórcze.

Cykliczne warsztaty ceramiczne utrwalają rozwój poczucia estetyki i piękna, rozbudowują dziecięcą wyobraźnię poprzez dotyk.

przedszkole delfinek balet

Zajęcia baletowe stwarzają niepowtarzalny klimat do zapoznania się z muzyką poważną, do zrozumienia jak piękna i jak różnorodna jest muzyka.

Zawodowi muzycy, którzy odwiedzają nas z koncertami, nie tylko grają na różnych, czasami bardzo egzotycznych instrumentach, poprzez opowieść przeplataną muzyką rozbudowują wyobraźnię naszych podopiecznych. Przedszkole Delfinek stara się każdego dnia zbudować pozytywne nastawienie dzieci do otaczającego nas świata i jego piękna.