Drodzy Rodzice,

O rozwój i bezpieczeństwo Waszych dzieci dba zespół  wykwalifikowanych,  kreatywnych i przyjaznych dzieciom nauczycieli i specjalistów, którzy całym sercem są oddani pracy.


Praca dla nich to nie tylko nauczanie, ale przede wszystkim  pasja. Każdy dzień spędzony z dziećmi jest inny, przynosi wiele niespodzianek, ale daje również wiele satysfakcji. W przedszkolnej codzienności nie możemy pozwolić sobie na nudę i rutynę.

przedszkole delfinek kadra

Swoją pracę wykonujemy odpowiedzialnie, mimo że niekiedy jest bardzo wymagająca. Zapewniamy indywidualną pracę dydaktyczno-wychowawczą, w zależności od możliwości, zdolności i potrzeb dziecka.  Praca motywuje nas do ciągłego rozwoju, jest wielkim wyzwaniem i wzbogaca o nowe doświadczenia. Czas spędzony z dziećmi , przynosi nam wiele satysfakcji, daje wiele radości i pozytywnej energii..


  • Cieszy nas odkrywanie z maluchami tego co nowe, obserwowanie ich postępów, w zdobywaniu nowych doświadczeń i rozwoju.

  • Kształtujemy poczucie własnej wartości.

  • Pozwalamy na wspólne z rodzicami pokonywanie słabości dziecka i motywowanie go do zdobywania nowych umiejętności.

  • Stosujemy różnorodne metody pracy.

  • Uczymy przeżywania sukcesu, ale również radzenia sobie z porażkami.

  • Wspieramy rodziców, w procesie wychowawczym koncentrując się na mocnych stronach dziecka.

  • Zależy nam na kształtowaniu wiary we własne siły dziecka i rozwijaniu jego samodzielności.

  • Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci.