Rozkład dnia w Przedszkolu


07.00 – 08.00   schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne, zabawy ruchowe

08.00 – 09.00   śniadanie

09.00 – 10.00   zajęcia dydaktyczne w grupach

10.00 – 12.00   zabawy na placu zabaw lub spacer

12.00 – 12.30   obiad

12.30 – 14.00   odpoczynek poobiedni,słuchanie bajek lub muzyki, zajęcia wyrównawcze,

14.00 – 14.30   I podwieczorek

14.30 – 16.30   zabawy indywidualne lub ruchowe, gry w grupach

16.30 – 17.00   II podwieczorek

17.00 – 18.00   gry i zabawy ruchowe, rozchodzenie się do domów